Câu hỏi khách hàng

Công ty Thái Phúc kinh doanh gì ?

SỨ MỆNH CỦA CHÚNG TA

Nâng tầm cuộc sống cho người việt

Trung thực và uy tín

Trung thực là thành thực với chính mình, với mọi người, với công việc; luôn tuân thủ chuẩn mực đạo đức, chân thật trong từn lời nói và hành động. Đó là một trong những phẩm chất quan trọng nhất, tạo nên định hướng giá trị nhân cách chân chính. Tính trung thực giúp con người được được tin cậy. Người trung thực không chấp nhận gian dối trong bất kỳ việc gì. Trung thực làm nên tính cách tự trọng, thẳng thắng của cá nhân; tạo nên uy tín, sức mạnh cho tập thể. Sống trung thực đòi hỏi phải dũng cảm và nghiêm khắc với chính bản thân. Do đó, trung thực luôn luôn gắn liền với trách nhiệm.

Chiến lược của bạn là gì?

Trở thành thương hiệu nhà  thầu tiên phong ứng dụng công nghệ mới trong quản lý và thi công các công trình  tại Việt Nam.