Our Team – List

Nguyễn Văn Vũ

Alber/Diretor

Chuyên ngành xây dựng dân dung và công nghiệp có chứng chỉ hành nghề xây dựng do sở xây dựng thành phố Hồ Chí Minh cấp .

 • Hành nghề thiết kế xây dựng 2013 .
 • Hành nghề giám sát công trình 2013.
 • Hành nghề khảo sát đo đạc công 2016.
 • Hành nghề dự toán công trình 2016 .

Tomas Edinson / Creative Director

Dương Đức Cường

Deputy director

Chuyên ngành kỹ thuật công trình xây dựng .

 • Quản lý công trình xây dựng  8 năm.
 • Quản lý kính doanh xây dựng 6 năm .

Nguyễn Văn BÌnh

Head of Design

Chuyên Ngành kỹ thuật công trình xây dựng .

 • Thiết kế kết câu công trình .
 • Thiết kế kiến trúc công trình.
 • Thiết điện nước công trình .

Phan Thanh Đồng

Head of Design

Chuyên Ngành xây dựng dân dung và công nghiệp .

 • Thiết kế kết cấu  2012
 • thiết kế biện pháp thi công 2015

AMANDA SMITH

Founder & CEO

Construction as an industry comprises six to nine percent of the gross domestic product of developed countries. In general, there are three sectors of construction.

WANT TO WORK WITH US?

Job Opportunities